Hem Hembygden Kyrkor Runstenar Kyrkkarta

Socknen var en administrativ indelning som inrättades i början av 1200-talet i Östergötland. Det var resultataet av det samarbete som Kungen hade inlett med kyrko organisationen. Man bestämde då att varje socken skulle ha en sockenkyrka med en sockenpräst som skötte det kyrkliga och det kamerala i socknen. Han hade således hand om att driva in skatterna till både kyrkan och kungen och blev därför en mäktig person i socknen.
Jag har här försökt samla information om dessa gamla kyrkor i den mån det har gått.

För en del kyrkor har jag också gjort en fotodokumentation av kyrkan både utvändigt och invändigt. Där kan du vandra runt genom att klicka dig vidare.


Om det är svårt att hitta den kyrka du söker kan du istället använda en kartfunktion som du når via den här länken:

Östergötland
Allhelgona kyrkplats
Asby kyrka
Ask kyrka
Askeby kyrka
Bankekind kyrka
Bjälbo kyrka
Björkebergs kyrka
Björsäter kyrka
Brunneby kyrka
Dagsberg kyrka
Ekeby kyrka
Ekebyborna kyrka
Flistad kyrka
Fornåsa kyrka
Gammalkil kyrka
Godegård kyrka
Grebo kyrka
Hov kyrka
Hägerstad gamla kyrka
Järstad kyrka
Kaga kyrka
Kisa kyrka
Konungsund kyrka
Kristberg kyrka
Kumla kyrka
Kärna kyrka
Landeryd kyrka
Ledbergs kyrka
Lillkyrka kyrka
Lönsås kyrka
Malexander kyrka
Motala kyrka
Nykil kyrka
Näsby kyrkplats
Nässja kyrka
Rappestad kyrka
Risinge kyrka
Rystad kyrka
Rönö kyrka
Simonstorp kyrka
Skeda kyrka
Skärkind kyrka
Slaka kyrka
S:t Laurensis kyrka
Styra kyrkplats
Tidersrum kyrka
Tjällmo kyrka
Torpa kyrka
Törnevalla kyrka
Ulrika kyrka
Varv kyrkplats
Viby kyrka
Vikingstad kyrka
Vinnerstad kyrka
Vist kyrka
Vreta kloster kyrka
Vårdsbergs kyrka
Vårdnäs kyrka
Värna kyrka
Västerlösa kyrka
Västra Eneby kyrka
Västra harg kyrka
Västra Ny kyrka
Västra stenby kyrka
Å kyrkoruin
Åsbo kyrka
Åtvidabergs gamla kyrka
Östra Eneby kyrka
Östra Harg kyrka
Örberga kyrka
Örtomta sockenkyrka
Östra Skrukeby kyrka
Östra Tollstad kyrka
Jönköpings län
Askeryd kyrka
Säby kyrka

Skåne
Brunnby kyrka
Dalby kyrka
Väsby kyrka

Örebro län
Hammar kyrka