Ymseborg

Ymseborg var en folkungaborg och en fästning. Den låg på en höjd invid sjön Ymsen, mellan Vänern och Vättern, i Bäcks socken i nuvarande Töreboda kommun i Västergötland. Borgen är av okänd ålder men är troligen från 1200-talets början. Någon utförligare undersökning har aldrig skett. Fästningen ägdes under 1270-talet av bröderna Filipsson. Johan och Birger Filipsson var de som genomförde upproret mot Magnus Ladulås på Gälakvist i Skara 1278 och tillfångatog Magnus svärfar, Gerhard av Holstein, som fördes hit till Ymseborg. Bröderna avrättades i Stockholm 1280 och redan året efter är Magnus Ladulås här och skriver brev som finns bevarade. Detta innebär att Magnus konfiskerade borgen efter att ha avrättat bröderna. Borgen har uppförts på en naturlig höjd med branta sidor. Genom uppdämning av ett vattendrag har ett kärr skapats åt landsidan. En lägre platå på södra sidan är avgränsad från borgen av en vallgrav och har förmodligen utgjort en förborg. Borgens kärna har bestått av ett kvadratiskt gråstenstorn med 10 meters sidor. Hela borgplatån har omgärdats av en vall eller ringmur som mäter omkring 20 X 30 meter. Borgen tjänade som stentäkt vid byggandet av herrgården Ymsjöholm på 1700-talet då åtskilligt material hämtades här x x x


x x x x x