Torpa stenhus

Det första Stenhuset uppfördes omkring år 1470 av riksrådet Arvid Knutsson. De förmögna nya borgherrarna hade ekonomiska intressen i handel med boskap och livsmedel genom Ätrans och Viskans dalgångar. I ett pergamentbrev daterat Vadstena 9/2 1513 omtalas Stenhuset uppå Torpa gård, den äldsta arkivaliska uppgiften som finns att tillgå. Förutom de ständiga danska krigshoten ägde flera bondeuppror rum i bygden och den medeltida byggnaden på Torpa fungerade både som försvars och handelsborg.
På 1500-talet beboddes Torpa av riksrådet Gustav Olofsson Stenbock. Genom sin hustru, Brita Eriksdotter Leijonhufvud var han svåger med den dåvarande kungen Gustav Vasa. År 1552 när kungen blivit änkling för andra gången blev denne efter ett besök på Torpa blixtförälskad i den blott 16 år gamla Katarina Stenbock , dotter till Gustav Olofsson och Brita Leijonhufvud. Katarina kom att bli kungens tredje och sista gemål.
Under 1500-talets senare del gjordes det också en omfattande tillbyggnad och modernisering av slottet. Bland annat byggdes det en fjärde våning, trapptornet tillkom, taken höjdes och salarna dekorerades med vackra målningar.
1600-talets första hälft representerar stormaktstiden som kom med krav på komfort och elegans. Den dåvarande slottsherren Gustav Otto Stenbock brydde sig inte om att förändra det gamla slottet, utan löste sin bostadsfråga genom att uppföra ett helt nytt hus av timmer. Slottet användes nu endast i representationssyfte. De sista inredningsarbeten som gjordes i Torpa Stenhus var i slottskapellet. Detta skedde efter Gustav Otto Stenbocks död, då hans hustru Christina Katarina de la Gardie lät uppföra ett kapell i karolinsk barockstil. Kapellet stod klart att invigas år 1699. Från den Stenbockska ätten övergick Torpa år 1765 genom arv till ätten Sjöblad och därefter, år 1787 till ätten Sparre. År 1927 tillföll gården Ebba Marianne Charlotte Storckenfelt, gift med kammarherren Fritz Adolf Zethelius. x x x x


x x x x