Hem Intressanta Platser Runstenar
Under en period som omfattar åren 800 till 1100 sattes många runstenar upp i Skandinavien. I landskapet Östergötland finns omkring 300 inskriptioner registrerade. Av dessa är en del enbart fragment av en runinskrift och en del är delar av tidigkristna gravmonument, även kallade Eskilstunakistor. Några har även försvunnit sedan de registrerades.
Här presenterar jag bara stenar som fortfarande finns kvar och är resta eller inmurade i byggnader.

x
Danmarks mest berömda runsten i Jelling, Jylland.

Östergötlands runstenar.

************** Den här delen är fortfarande under uppbyggnad. Ha tålamod. **************

Ög 8, Västra Stenby kyrka.
Ög 11, Vårdsberg kyrka.
Ög 61, Flistad kyrka.
Ög 64, Bjälbo kyrka.
Ög 66, Bjälbo kyrka.
Ög 91, Järstad kyrka.
Ög 113, Gamla Stångebro, Linköping.
Ög 131, Heda kyrka.
Ög 132, Heda kyrka.
Ög 136, Rök kyrka.
Ög 138, Ledberg kyrka.
Ög 165, Vårfrukyrkan Skänninge.
Ög 179, Vadstena klosterkyrka.
Ög 183, Kärrsjö, Ledberg.
Ög 184, Sjögestad kyrka.
Ög 223, Törnevalla kyrka.

Övriga runstenar.

Kensington stenen i Minnesota.
Harald Blåtands runsten i Jelling.
Vikingamuseet i Fotevik, Skåne.