Pompeji, Italien.

x x x x x x x x x x

Pompeji var en Romersk stad som råkade ut för ett vulkanutbrott år 79. Det var vulkanen Vesuvius som hade ett utbrott som kom att begrava staden under många meter aska och pimpsten. Staden föll sedan i glömska och först på 1700-talet återfanns den. Sedan dess har man bedrivit arkeologiska utgrävningar där och idag kan man besöka denna Romerska kuststad och uppleva hur det såg ut på den tiden.
Fotona är tagna 1977 när jag besökte Pompeji.

x x x x x x x x x x