Hem Intressanta Platser Munkeboda karta

Munkeboda eller Norsholm

Det här området tillhörde Linköpingsbikoparna under hela medeltiden. När Gustav Vasa jagade bort biskop Hans Brask ur landet konfiskerade han alla biskopens gods och då tog glansperioden slut för Munkeboda.
munkeboda
Slottsruinen

Platsen fick då också det nya namnet Norsholm som det behållt fram till idag.
Inom ett område på bara ett par kilometer vid Norsholm har funnits inte mindre än 5 borgar.
Lämningar av förhistoriska och medeltida borgar kan man se på 4 ställen och på andra sidan strömmen finns 2 herrgårdsbyggnader som tillhör Norsholms gods.
Detta gods är den moderna arvtagaren till Linköpingsbiskoparnas borgar vid Munkeboda.
Äldst är den stora fornborgen vid Tångstad på norra sidan av Roxen. Den är en av de största i länet och befäst med upp till tredubbla murar.
Inom murarna ryms husgrunder och till och med åkermark.
Borgen har varit bebodd under yngre järnåldern(ca 500 - 1050 evt). munkeboda
En spång leder ut till själva ruinen Slottsruinen som är omgiven av våtmark.

munkeboda
Slottsruinen sedd från ingångsidan.

munkeboda
Parti av stenmuren.Kapell och källartstuga.
Den första kända bebyggelsen inom området var ett kapell och en källarstuga som byggdes av biskoparna på 1100-talet. Idag vet vi inte var dessa byggnader varit belägna.
Den medeltida borgen Munkeboda som syns på vidstående bilder, har bestått av en tornliknande byggnad i minst tre våningar, omgivna av ett okänt antal träbyggnader.
Huset påminner mycket i storlek om det stenhus som har funnits på Kungsbro i andra änden av sjön Roxen och också tillhörde Biskopsbordet.

munkeboda
Ruinen sedd från Väster.

munkeboda
Ruinen sedd från öster.

munkeboda
Karta över ruinområdet.

munkeboda
Norsholms gård.