Mora stenar

Detta är platsen där kungarna förr blev invigda till kung. I det lilla huset förvaras det som man tror är de stenar varpå kungen valdes. Det finns dock inga belägg för att det är just denna plats utan man byggde detta hus för att bevara några stenar som hittades i trakten. x x


x x x