Kata gård
För några år sedan hittades en äldre kyrka intill den befintliga klosterkyrkan i Varnhem. Då den blivit utgrävd visade det sig att det som fanns kvar var en krypta som kan liknas med en källarvåning. En sådan finns även vid Sverkergården i Alvastra.
När allt var färdiggrävd bestämdes att man skulle bygga ett museum över den gamla kyrkan för att bevara den. Det är ett fint exempel på hur man kan åskådliggöra fornlämningar.

x x Intill kyrkobyggnaden hittades en grav som hade ett stenlock med en inskription som löd KATA. Vid en närmare undersökning visade det sig vara en kvinna och den daterades till början av 900-talet. Det flyttade tillbaka kristnandet i Västergötland åtminstone 100 år.

x x x x x
x x x x x x