Gestilren
Gestilren är namnet på den plats där ett slag stod 1210 mellan Kung Erik Knutssons och Sverker den yngres trupper. Sverker den yngre stupade i slaget liksom Birger jarls far Magnus Minnisköld och Folke Birgersson av Bjälboätten. Slaget är den första händelse där folkungarna skall ha varit inblandade. Genom slaget led den sverkerska ätten sitt slutgiltiga nederlag i maktkampen om Sverige. Sverkerätten hade sitt starkaste fäste i Kaga och använde Alvastra som begravningsplats.

x x Var Gestilren egentligen låg har varit och är omdebatterad. Det har förekommit olika förslag genom tiderna, men de har inte styrkts av arkeologiska fynd. Man har även föreslagit Gästre i Frösthults socken i västra Uppland, men har av flera forskare ratats. I Äldre Västgötalagens kungalängds tillägg kan man läsa att kung Sverker slogs ihjäl i -Gestilren mellan dala och lena(Kungslena)-.
Källor som nämner en plats med det exakta namnet Gestilren i Västergötland saknas, med undantag av vissa ortnamn vilka man dock antar är uttryck för en lokal tradition uppkommen under sen tid. Den enda medeltida källa som placerar slaget i Västergötland är ett över 200 år senare tillägg av en okänd skrivarhand i Västgötalagens kungakrönika. Den plats som utpekas i Västgötalagens kungakrönika ligger 4-7 kilometer från det ovannämnda monumentet.

x x
1910 restes en minnessten över slaget med inskriptionen: ”Gud skydde Sveriges rike! Sjuhundra år efter slaget vid Gestilren reste Västgötar denna sten 1910.” Stenen ägs av Stiftelsen Västergötlands museum.

x x x x