Banditaccia, Italien.

x x x x x x x x

Bandetaccia är en etruskisk begravningsplats. Etruskerna fanns i mellersta Italien före Romarna och de anlade begravningsplatser som finns bevarade. Deras viktigaste tidsperiod var mellan 1200 fvt och 700 fvt. x x x x x x x x x x x