Hem Kyrkor Östra Harg kyrka Östra harg socken Rundvandring Karta
Kyrkans äldsta del är med all säkerhet från slutet av 1100- talet och enligt tradition byggd av överblivna kalkstensrester från uppförandet av den äldre domkyrkan i Linköping. En genomgripande ombyggnad år 1885 satte helt prägel på kyrkan och kom att dölja dess äldre partier under ett tjockt putslager.d
Östra Harg kyrka 2019