Hem Kyrkor Nykil kyrka Nykil socken Rundvandring Karta
Nykil kyrka

Nykils kyrka är byggd i gustaviansk stil och invigdes 1786. Den ersatte då en äldre stenkyrka som byggts redan under 1200-talet som hade legat på samma plats. Den bestod av långhus med kor och torn. Klockorna hängde dock i en stapel på kyrkogården. Den byggdes senare till vid flera tillfällen. Den nya kyrkan påbörjades med att man gjorde grunden utanför den gamla kyrkans murar, varifrån man sedan hämtade sten till de nya murarna. Den gamla kyrkan revs helt 1785.
Det är väldigt lite känt om den medeltida kyrkan i Nykil och det saknas belägg för att det ska ha funnits en äldre träkyrka. Kyrkan bestod av ett långhus med kor, tillsammans 32 alnar långt och 13 alnar brett (cirka 19,2 meter gånger 8,10 meter). Enligt en beskrivning av Nykils socken gjord av Carl Fredric Broocman 1760, fanns det inget torn vid kyrkan, utan klockorna hängde i en klockstapel på kyrkogården. Broocman nämner även kyrkans valv som var målade med 0ӌtskilliga heligas beläten.”d
Nykil kyrka