Hem Kyrkor Kärna kyrka Rundvandring Karta
Kärna kyrka

Enligt traditionen byggdes Kärna kyrka under konung Sverkers tid på 1100-talet. Av denna gamla kyrka finns bara några korta väggpartier kvar. Kyrkan byggdes om både på 1300- och 1400-talen. På 1800-talet fick kyrkan i stort den utformning som den har idag, i sträng nyklassicistisk stil, men vid en förödande brand natten till nyårsdagen 1893 förstördes all inredning och en del inventarier. Kyrksilver och en mässhake från 1700-talet lyckades man dock rädda. Kyrkan återuppbyggdes och invigdes på nytt nyårsdagen 1894. Då var också den nya altartavlan av Johan Krouthén klar. Den föreställer Jesu himmelsfärd. Kyrkan har fyra klockor, av vilka Lillklockan från 1689 är äldst. På kyrkogården finns dels en runsten från 1000-talet.

run
Runsten som står vid ingången till kyrkogården.

varv
run
Avbruten runsten stående vid ingången till kyrkogården.