Hem Kyrkor Kaga kyrka Rundvandring Karta
Kaga kyrka


Kaga är omnämns 1310 som Kawu, Kafhögha och Kaugha. Kaga kyrka är en av Östergötlands bäst bevarade tidigmedeltida kyrkor. Kyrkan uppfördes, enligt sägen, år 1137 av kung Sverker den äldre. Kyrkans tak är belagt med spån. Huvudingången är via vapenhuset i söder. Interiören har en senmedeltida prägel med valv och framtagna kalkmålningar. Över valven finns tidigmedeltida kalkmålningar bevarade. Kyrkomiljön utgör ett område av riksintresse för kulturmiljövården.
I tiondeboden finns ett museum med kopior av bland annat de ursprungliga väggmålningarna som hamnade på vinden när man på 1400-talet satte in valvbågar och därmed sänkte taket.
kaga kaga kaga kaga kaga kaga
kaga kaga kaga kaga kaga kaga