Hem Kyrkor Dagsberg kyrka Rundvandring Karta
Dagsberg kyrka

Kyrkan är belägen på Vikbolandet. Den nuvarande kyrkan började sannolikt uppföras på 1100-talet, om- och tillbyggdes omkring mitten av 1300-talet och under 1400-talets andra hälft. I slutet av 1700-talet fick kyrkan sin nuvarande utformning då ett nytt torn uppfördes. Kyrkan har ett rektangulärt långhus med rakslutet kor med torn i väster och med ett medeltida f d vapenhus i söder. Fasaderna är putsade med ädelputs och taket belagt med kopparplåt. Huvudingången är via tornet i väster.
Fragment av tidigkristna gravmonument, s k Eskilstunakistor, som påträffats i kyrkan kan indikera att den första kyrkan på platsen var av trä.

d
Dagsberg kyrka