Hem Kyrkor Brunneby kyrka Karta
Kyrkan byggdes före 1269 som gårdskyrka till Brunneby och blev senare indragen som sockenkyrka när denna skapades. Kyrkan är uppförd av kalksten och dess nuvarande utformning med rektangulärt långhus och jämnbrett rakavslutat kor härrör från en ombyggnad på 1400-talet. Kyrkans mycket speciella takryttare tillkom 1747 av byggmästaren Gabriel Bragner i Linköping.
Kyrkan är belägen öster om Borensberg på gårdsplanen till Brunneby gård. Brunneby gårds mangårdsbyggnad och flyglar är uppförda på 1700-talet och gränsar i öster mot Göta kanal.
Sydväst om kyrkan finns en klockstapel i en enkel träkonstruktion med spåntäckt huv. Den uppfördes 1970 efter ritningar utförda av ingenjör Ture Jangvik.
Kyrkogården är inte längre i bruk.
(Från Östergötlands museums kyrkobeskrivning, 2007)

Kyrkans tidiga byggnadshistoria är oklar, men en sannolik tolkning är att den uppförts som gårdskyrka av Brunneby gårds ägare stormannen Bengt Magnusson före 1269. Det året skänker han nämligen 4 mark silver till kyrkan samtidigt som han byter bort gården till sin hustru Ulfhild Magnusdotter som var dotter till Östgötalagmannen Magnus Bengtsson, död 1263.
Donationen finns bevarad på riksarkivet och har beteckningen SDHK 895. Av brevet framgår att en kyrka redan då fanns i Brunneby. Museeets beskrivning anser att Bengt Magnusson skulle vara Lagmannen i Östergötland med samma namn men detta är ett missförstånd som flera har antytt. Lagmannen var aldrig gift med någon Ulfhild utan med Margareta, död 1275, med vilken han hade sonen Magnus som tog över Lagmansämbetet när pappan åkte på pilgrimsfärd till Jerusalem 1289. Magnus borde då vara över 18 år och således född senast 1271.
Ulvhild gifte om sig 1279 med Birger Filipsson som avrättades av Magnus Ladulås i Stockholm 1280 som en del i det så kallade Folkungaupproret.
(Ref: Riseberga kloster, Agneta Conrati Mattsson, 1998. SDHK 895.)
brunneby1


skänninge
allhelgona2