Hem Kyrkor Björsäter kyrka Rundvandring Karta
Björsäter kyrka Björsäter kyrka
Björsäters kyrka är bara drygt 200 år gammal. Den byggdes år 1800 efter det att den gamla stavkyrkan rivits då den ansågs vara i alltför dåligt skick. Stavkyrkan var rikt smyckad med målningar och dessa finns idag på Historiska museet i Stockholm. Många inventarier från den gamla kyrkan återfinns idag i den nya kyrkan bland annat den gamla altartavlan från 1700-talet kan ses på norra långväggen. Ett processionskrucifix från 1300-talet finns bevarat och används nu som altarkrucifix. Det stora triumfkrucifixet som nu hänger på södra långväggen är från 1400-talet. Dopfunten i kalksten är allra äldst, troligen från slutet av 1200-talet. Den lär ha kasserats och kastats bort en gång, men togs tillbaka och har nu sin plats i koret. Allt nattvardssilver överfördes från den gamla kyrkan och är i huvudsak från 16- och 1700-tal. Gustav Vasa konfiskerade även en hel del, men lämnade kvar en kalk och en oblatask. Kalken är dock renoverad år 1694, så endast delar av den är från 1400-talet. En brudkrona i silver från 1740 blev stulen i början av 1800-talet och finns enligt muntlig tradition nedgrävd någonstans i bygden.