Hem Kyrkor Bjälbo kyrka Bjälbo socken Karta
Bjälbo kyrka byggdes under början av 1200-talet. Det mäktiga tornet troddes länge vara byggt omkring 1170, men en nutida dendrokronologisk datering visar att det uppfördes på 1220-talet.
Om tornet berättas både saga och sanning. Det sägs att Ingrid Ylva skall ha bott däruppe i tornet. Till och med att hon ska vara begravd stående i en pelare i tornet.
Det verkar dock som det är hon som varit byggherre för tornet eftersom hennes man Magnus Minnisköld dog redan 1208. Det bekräftas även av inskriptionen på kyrkklockan.

På den storklocka som fortfarande hänger i Bjälbo kyrka kan man läsa:
Bjällbo är thet äldsta Jarla- och Fursta-Säte i östra Götaland ifrån Hedna werld. MCC war Magnus Manneschöld af Bjällbo Jarl och mest rådande i Göta Rike. Han hade Ingrid Ylva till Fru, hwilkens Son war Birger Jarl, af wilken 5 Konungar i Swea och Göta Rike komne äro: K. Walldemar, Magnus Ladulås, K. Birger, Magnus Ericsson, Eric Magnusson och 2 regerande Furstar Hertig Eric och Waldemar.
Af thenna Birger Jarls Moder är thenna klocka först tillkommen år MCCXL...
Inskriften på klockan i Bjälbo är ett av de mer tydliga uttrycken för Bjälboättens betydelse och självmedvetenhet under tidig- och högmedeltid.

I kyrkans vapenhus ligger en gravhäll, som i augusti 1954 hittades ett par tre meter under jordytan 110 m norr om tornet, där den låg som lock över en kalkstenskista. Den vackert ornerade hällens runinskription är delvis skadad, eftersom mittpartiets kanter blivit avfasade. Professor Sven B F Jansson undersökte hällen den 9 oktober samma år och konstaterade bl a att den flyttats från den ursprungliga graven och troligen använts i en byggnad men att den åter tagits i bruk som gravhäll.
dd
s
Bjälbo
ccc

kskks