Hem Hembygden Soldattorp Livgrenadierer Ryttare

Soldattorpen


I Östergötland har vi haft ett regemente för Infanterister eller Livgrenadierer och ett regemente för ryttare eller kavalleri. Båda dessa hade sin samlingsplats på Malmen utanför Linköping.

Livgrenadierer


Ryttare