Hem Hembygden Kyrkor Runstenar Försvunna sjöar Dokument
Försvunna sjöar

I Östergötland har det funnits sjöar som numera är försvunna. Broocman skriver 1760 om en försvunnen sjö intill Kjaelvestens kyrka (Numera Västra Stenby). Han säger att den hetat Kjälfwen. Han berättar vidare att Kyrkan hetat Kjälvestad och inte Kjälvesten. x Han fortsätter sedan beskrivningen av sjön och förklarar att:
-Tuddarp-sjön är nu den endaste sjön uti socknen sedan ovannämnda Kjälfwen uttorkat, igenvuxit och wallat sig: och skall denna Kjälfwen ha sträckt sig till Styra byns ägor som ses av de äldsta jordböcker, så till Tranberga och Skaftesgärdes kärr förbi Kjälvestens kyrka till Nyckelby och Freberga storäng, och därifrån genom en bäck ut i Vättern.
Vid Sjökumla rusthåll, där ruinerna efter förut nämnda kapell finns , och långt tillbaka varit tingställe, försökte man år 1734 på sommaren vid stark torka att gräva uti den igenvuxna sjön Kjälfwen, då man hittade säv och små fisk: och kunde man knappt räcka botten med 2 ihopbundna stänger: vilket nog är bevis att där varit en sjö, och att han igenvallat sig lika såsom Tuddarp sjön nu årligen gör.-

x
Den här kartan är monterad med en bild som framställts av Jan Paul Strid ur boken Skuggor i ett landskap ovanpå en modern karta så man kan föreställa sig var dessa sjöar har legat. x


Referenser:
Skuggor i ett landskap: Försvunna sjöars land, Jan Paul Strid 2009. Riksantikvarieämbetet.
Beskrivning över Östergötland, sid 660-662. Broocman 1760.