Vinnerstad kyrka

Kyrkans äldsta delar härrör från 1100-talets slut. Kyrktornet är nästan lika gammalt som övriga kyrkobyggnaden. Under medeltidens senare del byggdes koret ut då även sakristia och vapenhus tillkom. Under 1400-talets senare del försågs innertaket med valv och dekorerades med kalkmålningar.

 

 

  c


 


Ref:Carl Fredric Brookman, "Beskrivning över Östergötland", 1760.

© 2015 Sören Lindhe