Vinberga by
Kartorna
Den äldsta bevarade kartan över Vinberga är från 1635. Den visar en by med 5 hus som numrerats 2-6. Några andra benämningar förekommer inte.

1635
Utdrag ur karta från 1635. Källa Lantmäteriet.

På samma karta finns också ett hus ned beteckningen 1 som ligger en bit utanför byn mot Varv. Det har benämningen Mantesgärdet.

mantes
Utdrag ur karta från 1635. Källa Lantmäteriet.

Kartan innehåller också en del uppgifter om arealen.
1, 1 Mantal, Kronehem
2, 1 Mantal, Kronehem
3, 1 Mantal, Kronehem
4, 1 Mantal, Frelsehem
5, 1 Mantal, Frelsehem
6, 1 Mantal, Frelehem

1694
Utdrag ur karta från 1694. Källa Lantmäteriet.

Nästa karta är 60 år yngre och här kan man se att en ny väg har dragits genom bymarken. Det är vägen mellan Motala och Skänninge som numera kallas RV 32.
Man kan också se att gården som på förra kartan kallades Mantesgärdet inte finns kvar nu. I själva byn har kartritaren tydligare ritat upp varje gårdstomt och gett dem nya nummer.

1, 1 Mantal, Frälsehemman
2, 1 Mantal, Kronehemman
3, 1 Mantal, Prebendehemman
4, 1 Mantal, Hemman
5, 1 Mantal, Skattehemman
6, 1 Mantal, Frälsehemman

1776
Utdrag ur karta från 1776. Källa Lantmäteriet.

På denna karta från 1776 har man benämnt gårdarna med bokstäver och namn.

A, 10 Stänger, Wästergården
B, 10 Stänger, Storgården
C, 6 Stänger, Augment
D, 9 Stänger, Kronogården
E, 3 Stänger, Skatteutjord för Svinorp
F, 10 Stänger, Frälsegården

1777
Utdrag ur karta från 1777. Källa Lantmäteriet.


© 2015 Sören Lindhe