Nedre Götala by
Kartorna
Det som kan ge oss information om äldre tider är kartmaterialet.
Lantmäteriet har allt sedan starten i början av 1600-talet tagit fram kartor för olika ändamål. Även om syften från början var att få fram uppgifter om gårdarnas storlek som underlag för beskattning, innehåller de dessutom information om gårdsnamn och försvunna torplägen. Många av dessa har varit försvunna i många år och spåren efter dem har också försvunnit.
I samband med Storskifte och Laga skifte fick lantmäteriet i uppgift att mäta upp och göra kartor på hur förrättningen utfallit. Lantmätaren hade också i uppgift att hålla möte med byalagen för att förrättningen skulle ske i samförstånd. Därför finns namnet på ägarna till gårdarna just vid förrättningen som kan ge värdefull information. I dokumentationen finns även beskrivning på lägen för vägar, grustäkter, vattenbrunnar, och andra gemensamma byangelägenheter.

Den äldsta kartan är från 1688 och där ser man att byn bestod av 4 gårdar.

1688
Utdrag ur karta från 1688. Källa Lantmäteriet

Från vänster är gårdarna benämnda K, 2, 3 och 4.
K kallas för Wästregården Frälsehemman.
2 kallas för Frälsehemman.
3 kallas för Frälsehemman.
4 kallas för Östragården.

Nästa karta är från 1772

1772
Utdrag ur karta från 1772. Källa Lantmäteriet.


Här är gårdsbenämningarna utskrivna på kartan.
A kallas Wästergården Skattekrono immediatehemman. På denna gårdstomt saknas hus.
B kallas Fendrichsboställe vid Vadstena kompani. På denna tomt finns 2 boningshus.
C kallas Korpralsboställe vid cavalleriet och Skänninge kompani.
D kallas Östergården skattekrono immediatehemman.

1803
Utdrag ur karta från 1803. Källa Lantmäteriet.


Storskiftet
På en karta från 1803 har varje gård fått ytterligare en bytomt och de sträcker sig ända upp till nuvarande körsbärsgården.
På den här kartan är gårdarna benämnda med bokstäver på kartan.
A kallas Wästergården Skattekrono immediatehemman. På denna gårdstomt saknas hus.
B kallas Wästra Mellangården, Fendrichsbostället.
C kallas Östra Mellangården, Fältväbelsbostället vid Scheninge companie.
D kallas Östergården kronoskatte immediatehemman.

Även på denna karta saknas boningshus för Västergården. En förklaring kan vara att ägaren bodde på någon närbelägen gård och därför inte behövde något boningshus här. Tyvärr saknas kyrkböcker före 1821 så det går inte att reda ut.

© 2014 Sören Lindhe