Födekulla
Födekulla har i äldre tider varit en utjord till rusthållet Mörby i Varvs socken.
Det kallas ibland frelsehemman och ibland torp.
f
Utdrag ur karta från 1635. Källa lantmäteriet.


Torpet hade 1745 av dess dåvarande ägare Översten Simon Jakob Wennerstedt blivit bebyggt och med jordvallar infredat.

f
Utdrag ur karta från 1745. Källa Lantmäteriet.


d
Utdrag ur karta från 1777. Källa Lantmäteriet.


Utdrag ur karta från 1849. Källa Lantmäteriet.


Torp under Födekulla

Skogshyddan
 v
Avstyckades 1891.
© 2015 Sören Lindhe