Kungsbro´s ägare
Kungsbro har en lång och intressant historia. Den ligger vid en överfart över Motala ström där man har kunnat kontrollera in och utförsel av varor och därmed kunnat ta betalt för detta. Även Motala ström har utnyttjats för transporter från Östersjön och länderna däromkring vidare upp till Vättern. Förmodligen har här funnits en omlastningshamn så att man kunnat transportera varorna på land förbi fallen i Ljungsbro. Dock har man ännu inte funnit några spår av en sådan men den troligaste platsen för detta är norr om strömmen där det nu är naturreservat. Där finns vallar som har gjorts av människohand och marken är sank vilket kan tyda på att det är en igenväxt del av Roxen.
Gården hette från början Bro men kom att ändra namn med tiden.
Det äldsta dokumentet om Kungsbro är det så kallade Donationsbrevet. Det är ett dokument som hittades av Nils Ahnlund i Riksarkivet och som han publicerade 1945.

År Namn
Omkring 1100 Skänktes 2 attungar av gården Bro som en del i grundandet av Vreta Kloster. Det var Kung Inge den Äldre och hans hustru Helena som gjorde detta.
Kan ej beläggas. Inges dotter Katarina Ingesdotter, d.1134, som var gift med den danske prinsen Björn Jernsida Haraldsson, d 1134.
Kan ej beläggas. Katarinas dotter Ulvida Björnsdotter som var gift med Lagman Bengt Snivil Folkesson.
Kan ej beläggas. Östgöta-Lagmannen Magnus Minnisköld som var son till Ulvida
Kan ej beläggas. Biskop Bengt Magnusson d. 1237, som var son till Magnus Minnisköld och bror till Birger Jarl.
?-1263 Östgötalagmannen Magnus Bengtsson, d 1263. Han var son till Bengt Magnusson.
1263-69 Ulfhild Magnusdotter, dotter till Östgötalagmannen Magnus Bengtsson..
1269 Gården tillbyts av Ulfhilds man, Bengt Magnusson som skänker den till Vreta Kloster.
1272 Biskopen Henrik skriver brev från gården 1272 och har således tagit över gården som nu börjar kallas Biskopsbro och tillhör Biskopsbordet.
1527-60 Kung Gustav Vasa konfiskerar alla biskopsbordets gårdar. Han börjar nu kalla gården för Kungsbro. Gården förvaltas av en bryte.
1560-1595 Hertig Magnus är ägare till Kungsbro från sin fars död till sin egen död. Man kan fortfarande se hans kyrkobänk i Vreta Klosters kyrka. Efter sin död bars han till sin sista vila i Vadstena klosterkyrka där han ligger i en stor sarkofag.
1595-1619 ?
1619-1628 Utarrenderad av kronan.
1628-34 Lars Bengtsson Skytte, d.1634, köper gården av staten. Lars hade varit borgmästare i Nyköping och var sedan ståthållare på Stockholms slott.
1634- omkring 1650 Lars Larsson Skytte, d.1696, övertar gården efter sin far. Han vistades mestadels utomlands, dels i Livland, Holland, London, Paris och till slut Lissabon.
Omkring 1650-1669 Lars Larsson Skyttes brorsbarn. Fadern var Håkan Skytte, d1650.
1669-1684 Jacob Duwall, d.1684, landshövding i Österbotten, gift med Håkan Duwallls syster Brita.
1684-1691 Änkan Brita Skytte.
1691- Inlöst av kronan för indelning som Översteboställe för Infanteriet
   
   
   

© 2015 Sören Lindhe
+